Z uwagi na specyfikę postępowania egzekucyjnego wyznaczone licytacje mogą zostać odwołane. Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 32 307 27 13
czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

Telefon

32 307 27 13

Rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A. 31 1050 1214 1000 0092 3896 6213.

e-mail

katowice.marchaj@komornik.pl

Kancelaria posiada dostęp do:

 •      W celu ustalenia czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego, komornik sądowy może wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zakres udostępnianych informacji jest szeroki i obejmuje między innymi: rodzaj, markę, typ i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, serię i numer karty pojazdu, numer VIN lub numer nadwozia, dane właściciela oraz posiadacza pojazdu, a także informację na temat aktualnego obowiązkowego OC oraz inne adnotacje urzędowe. Odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 dnia

 • Moduł‚ ten służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika, co pomaga w szybkiej i skutecznej egzekucji - odzyskaniu przez wierzyciela zadłużenia. 

  Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Pozwala na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i reklamacji, który wcześniej odbywał sie w formie papierowej. 

   

  Odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia.

 •  

  Poprzez e-Sąd EPU kancelaria obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej.

  https://www.e-sad.gov.pl

 • KW - Elektroniczne księgi wieczyste - Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. System służący do poszukiwania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju.

  System umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a księgami wieczystymi, dotyczącą poszukiwania nieruchomości dłużników przy pomocy powyższej aplikacji.

  Komornik przygotowuje zapytanie składające się z danych dłużnika i po wysłaniu automatycznie uzyskuje odpowiedź. Powyższa aplikacja pozwala wyszukać nieruchomości bez potrzeby podawania numeru księgi wieczystej nieruchomości - koszt zapytania 20,00 zł + koszt przekazania środków pieniężnych.

   

 • Elektroniczne zapytanie do ZUS, które pozwala uzyskać informację o pracodawcy dłużnika bądź o rachunku bankowym dłużnika, z którego są płacone składki na ubezpieczenie. 

  Aby skutecznie skierować wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest wskazanie numeru PESEL dłużnika. Udostępnienie danych ze zbioru podlega opłacie, która wynosi 34,69zł i jest ustalana przez ZUS na okres jednego roku.

  Odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 - 2 dni

   http://www.zus.pl