Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie KM

 wniosek km wersja doc   
 wniosek egzekucyjny km wersja pdf  

  Wniosek o opróżnienie lokalu:

 wniosek o opróżnienie lokalu wersja doc  
 wniosek o opróżnienie lokalu wersja pdf  

 Wniosek o egzekucję w sprawach alimentacyjnych:

 wniosek o egzekucję alimentów wersja doc  
 wniosek o egzekucję alimentów wersja pdf  

 

 

 

 

 

 

Telefon

32 307 27 13

Rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A. 31 1050 1214 1000 0092 3896 6213.

e-mail

katowice.marchaj@komornik.pl

Kancelaria posiada dostęp do:

 •      W celu ustalenia czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego, komornik sądowy może wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zakres udostępnianych informacji jest szeroki i obejmuje między innymi: rodzaj, markę, typ i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, serię i numer karty pojazdu, numer VIN lub numer nadwozia, dane właściciela oraz posiadacza pojazdu, a także informację na temat aktualnego obowiązkowego OC oraz inne adnotacje urzędowe. Odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 dnia

 • Moduł‚ ten służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika, co pomaga w szybkiej i skutecznej egzekucji - odzyskaniu przez wierzyciela zadłużenia. 

  Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Pozwala na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i reklamacji, który wcześniej odbywał sie w formie papierowej. 

   

  Odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia.

 •  

  Poprzez e-Sąd EPU kancelaria obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej.

  https://www.e-sad.gov.pl

 • KW - Elektroniczne księgi wieczyste - Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. System służący do poszukiwania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju.

  System umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a księgami wieczystymi, dotyczącą poszukiwania nieruchomości dłużników przy pomocy powyższej aplikacji.

  Komornik przygotowuje zapytanie składające się z danych dłużnika i po wysłaniu automatycznie uzyskuje odpowiedź. Powyższa aplikacja pozwala wyszukać nieruchomości bez potrzeby podawania numeru księgi wieczystej nieruchomości - koszt zapytania 20,00 zł + koszt przekazania środków pieniężnych.

   

 • Elektroniczne zapytanie do ZUS, które pozwala uzyskać informację o pracodawcy dłużnika bądź o rachunku bankowym dłużnika, z którego są płacone składki na ubezpieczenie. 

  Aby skutecznie skierować wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest wskazanie numeru PESEL dłużnika. Udostępnienie danych ze zbioru podlega opłacie, która wynosi 34,69zł i jest ustalana przez ZUS na okres jednego roku.

  Odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 - 2 dni

   http://www.zus.pl