Moja kancelaria

O kancelarii

Kancelaria komornika sądowego Agaty Marchaj, która działa przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie właściwości Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach.
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta z niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

W kancelarii wykorzystywane jest następujące oprogramowanie:

- Komornik SQL firmy Currenda,

- pakiet aplikacji firmy Catobe,

- pakiet aplikacji firmy Efektivo,

- Komornik OnLine.

Usługi elektroniczne

elektroniczny dostęp do następujących usług

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

link

EKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

link

ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

link

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

link

OGNIVO

Krajowa Izba Rozliczeniowa - OGNIVO

link

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

link

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Link

SISP

System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON)

Link

Kancelaria

funkcjonowanie kancelarii

Godziny pracy

Kancelaria jest czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 do 15.00

środa 8.00 do 16.00

Komornik przyjmuje strony:

środa od 12:00 do 16:00

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu,  poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych

Rachunek bankowy

Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA
31 1050 1214 1000 0092 3896 6213

dla przelewów zagranicznych kod swift (BIC): INGBPLPW
IBAN: PL31 1050 1214 1000 0092 3896 6213

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy

adres

40-005 Katowice

ul.Francuska 8/6

telefon

32 307 27 13

email

katowice.marchaj@komornik.pl

EPUAP

/KS_Agata_Marchaj/domyslna

EPU ID

2479

NIP

954 267 10 89

Wskazówki dojazdu do kancelarii